Griffin McIntyre to Join the Mixtape Tour with Illtown Sluggaz